VELKOMMEN TIL TVEIT BÅTLAG

 

 

 

SØK OM BÅTPLASS

Som medlem betalar man ein andel for plass i bryggja. Denne summen vert betalt tilbake dersom medlemet trekkjer seg ut. 

SØK HER…

HAMNEREGLEMENT

Medlemene vert oppmoda om å forsikra båtane sine med omsyn til ansvar for skade på andre.

LES MEIR…

VEDTEKTER

Føremålet er å leiga område for båthamn, syta for nødsynt vedlikehald av området og vera kontaktledd andsynes grunneigar.

LES MEIR…